पद पुर्णनाव गाव जन्म तारीख ब्रम्हणद्वनी क्र. फोटो
अध्यक्ष श्री.प्रभाकर बाळकृष्ण मानमोडे वल्लभगड   ९९६९७६१४१३

उपाध्यक्ष श्री.पिराजी कृष्णा पाटील शट्टीहळळी   ९८२०७०९४४१

सचिव श्री.नामदेव विठ्ठल बामणे कोट   ९९८७०७७७२१

उपसचिव श्री.जयवंत धोंडीबा पाटील धोनगट्टे   ९९६९२७१७१०

खजिनदार श्री.विजय महादेव कुराडे शट्टीहळळी   ९८६९१९९१४५

उपखजिनदार श्री.शंकर शिवराम शेलार वल्लभगड   ९८२१९२०२४५

सल्लागार श्री.मधुकर केदारी पाटील मोदगे   ९८९२७०३७०८

 

सल्लागार श्री.संजय मनोहर पाटील मोदगे   ९८७०५७००३६

 

सल्लागार श्री.देवदास कृष्णा पाटील सलामवाडी   ९८९२१४७११२

 

सल्लागार श्री.नारायण राणबा निलवे मोदगे   ९८६९९५३७७३

 

सल्लागार श्री.वसंत बाबुराव मानमोडे वल्लभगड   ९२२४२३५१९०

 

सल्लागार श्री.भरमा सुभाना हराडे खवणेवाडी   ९८१९७१७०४७

 

सल्लागार श्री.विठल मल्लु पवार शट्टीहळळी   ९८६९२०३००९

 

वेबमास्टर श्री.गजानन शिवाजी साळूंखे वल्लभगड   ९२२४४७९९१०

 

वेबमास्टर श्री.रणजीत रामचंद्र निलवे मोदगे   ९८२१८७२५१०

 

वेबमास्टर श्री.मारुती भावकाणा कोकितकर मोदगे   ९९८७५४३८३०

 

मिटींग प्रमुख श्री.अशोक महादेव सावंत शट्टीहळळी   ९७७३७८७१४४

कार्यकारी सदस्य श्री.यल्लाप्पा मारुती मांडेकर मणगुत्ती   ९८६९३०६७९२

 

कार्यकारी सदस्य श्री.महादेव सखाराम पाटील मणगुत्ती   ९८६९६१८१३३

 

कार्यकारी सदस्य श्री.भैरु यल्लाप्पा जरळी मणगुत्ती   ९९६९५१४८११

 

कार्यकारी सदस्य श्री.संतोष पुंडलीक केसरकर शिप्पुर   ९९३०११०५४०

 

कार्यकारी सदस्य श्री.दत्ता बाबू तिबीले शिप्पुर   ९९६७३९८७३९

 

कार्यकारी सदस्य श्री.उदय मारुती पाटील सलामवाडी   ९८६९३७९३४९  
कार्यकारी सदस्य श्री.गणपत आप्पाण्णा बराटे सलामवाडी   ९९६९३३५२८१  
कार्यकारी सदस्य श्री.अंबाजी भावकाणा पाटील सलामवाडी    

कार्यकारी सदस्य श्री.अशोक तुकाराम बामणे कोट   ९५९४३५५४०९  
कार्यकारी सदस्य श्री.दयानंद कृष्णा मुंडकर कोट   ९८३३२९८३८०  
कार्यकारी सदस्य श्री.सुधाकर मारुती गावडे मोदगे   ९९६९६२९८३३  
कार्यकारी सदस्य श्री.गणेश जोतिबा पाटील मोदगे   ९९२०४७५९४९

 

कार्यकारी सदस्य श्री.महादेव शिवराम शेलार वल्लभगड   ९०२९३९५५२७

 

कार्यकारी सदस्य श्री.राजू भिमराव शेलार वल्लभगड   ९०२९४५७२१०

 

कार्यकारी सदस्य श्री.विजय तुकाराम शेलार वल्लभगड   ९२२२४०१७५६  
कार्यकारी सदस्य  श्री.रणजित नागाप्पा परीट धोनगट्टे   ९९३०२१७२७०  
कार्यकारी सदस्य  श्री.सुर्यकांत भिमराव खामकर धोनगट्टे   ९८९२९३४०१३  
कार्यकारी सदस्य श्री.विष्णु भरमा पाटील धोनगट्टे   ९९६९४८१५८१  
कार्यकारी सदस्य श्री.यशवंत मारुती रावण बुगटे आलूर   ९८६७२५७७६२  
कार्यकारी सदस्य श्री.संजय शंकर पालकर बुगटे आलूर   ९३२४१३७२४४  
कार्यकारी सदस्य श्री.धोंडीबा तुकाराम देवडकर राशींग   ९९६७३३९३३१  
कार्यकारी सदस्य श्री.जोतीबा गोपाळ नलावडे राशींग   ९८६७४९१६८३  
कार्यकारी सदस्य श्री.प्रशांत पांडूरंग पाटील राशींग   ९८९२४०३९३८  
कार्यकारी सदस्य श्री.अनिल चंद्रकांत पाटील म्ह. हिटणी   ९२२१२९१३७९  
कार्यकारी सदस्य श्री. दिनकर महादेव पाटील म्ह. हिटणी   ९८६९५५९११७  
कार्यकारी सदस्य श्री.संतोष मारुती कळविकट्टे शट्टीहळ्ळी   ९७७३७८७१४४  
कार्यकारी सदस्य श्री.बाळासाहेब अनु दंडवते मत्तिवडे   ९८९२७२१८१७  
कार्यकारी सदस्य श्री.बाळकॄष्ण दादू भेलवाडकर मत्तिवडे   ९८६९६४६५९७  
कार्यकारी सदस्य श्री.सुभाष विठ्ठल देशवळ खवणेवाडी   ९७७३७३१४९८  
कार्यकारी सदस्य श्री.सुनिल रामु भुगुलकर खवणेवाडी   ९३२१४६९००५  
Web Hosting Linux Reseller Hosting